מדחף 124 מ"מ למתוגנים

מדחף 124 מ"מ למשוער
יכול להיות זהה או הוחלף
HOONVED-631620, 26179
ELECTROLUX-0K7440
ELETTROBAR-124014
COMENDA-631655
183 COLGED-RAG

Compare

תיאור

מדחף 124 מ"מ למשוער
יכול להיות זהה או הוחלף
HOONVED-631620, 26179
ELECTROLUX-0K7440
ELETTROBAR-124014
COMENDA-631655
183 COLGED-RAG