מברגים נושאים נמוכים יותר של דינמי MIXER (3 יחידות

ברגי מיסב תחתונים (3 יחידות
MMX 98, SMX 800 DSC, SMX 800 E, SMX 600 DSC, SMX 600 E, SMX 502-600, SMX 500, SMX 450, MF 90/2000 & MFAP 90/2000, MX 2000 DSC, MASTER DSC, MX 2000, MX 91, MX 79, PMF- PMDH 250, PMX 98, MMX 98, SMX 800 DSC, SMX 800 E
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 9902

Compare

תיאור

ברגי מיסב תחתונים (3 יחידות
MMX 98, SMX 800 DSC, SMX 800 E, SMX 600 DSC, SMX 600 E, SMX 502-600, SMX 500, SMX 450, MF 90/2000 & MFAP 90/2000, MX 2000 DSC, MASTER DSC, MX 2000, MX 91, MX 79, PMF- PMDH 250, PMX 98, MMX 98, SMX 800 DSC, SMX 800 E
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 9902