תמיכת אלמנטים לחימום Ø6.3

תמיכת אלמנטים לחימום Ø6.3
יכול להיות זהה או הוחלף
דיהר 16045
KROMO 16045

Compare

תיאור

תמיכת אלמנטים לחימום Ø6.3
יכול להיות זהה או הוחלף
דיהר 16045
KROMO 16045