מנוע מיקסר דינמי ומונע פיר

גלגל שיניים מנוע & פיר
PMDH / PMF 250, MDH 460, SMX, MDH 2000 / BM 2000, MF 90 & MFAP 90, MF 2000 & MFAP 2000,
.SMX 600, SMX 600 DSC, SMX 800 E, SMX 800 DSC
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 9028

Compare

תיאור

גלגל שיניים מנוע & פיר
PMDH / PMF 250, MDH 460, SMX, MDH 2000 / BM 2000, MF 90 & MFAP 90, MF 2000 & MFAP 2000,
.SMX 600, SMX 600 DSC, SMX 800 E, SMX 800 DSC
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 9028