פיצו לחיצה על גריל הגז עם חוט אלקטרודה

פיצו לחיצה על גריל הגז עם חוט אלקטרודה
יכול להיות זהה או הוחלף

Compare

תיאור

פיצו לחיצה על גריל הגז עם חוט אלקטרודה
יכול להיות זהה או הוחלף