חותך ירקות דיסק חיתוך 2 מ"מ

.V חותך מתקבל 2 מ"מ דיסק חיתוך
AK MODEL E2

Compare

תיאור

.V חותך מתקבל 2 מ"מ דיסק חיתוך
AK MODEL E2