חותך ירקות דיסק 4 מ"מ ג'וליין

V חותך מתקבל 4 מ"מ דיסק JULLIENNE
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Compare

תיאור

V חותך מתקבל 4 מ"מ דיסק JULLIENNE
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>