ידית עליונה עליונה

ידית עליונה עליונה
יכול להיות זהה או הוחלף
9504 מיקסר דינמי
למכונות
MD 95 MIXER
FD 98 HANDY WHISK

Compare

תיאור

ידית עליונה עליונה
יכול להיות זהה או הוחלף
9504 מיקסר דינמי
למכונות
MD 95 MIXER
FD 98 HANDY WHISK