ידית דלת תנור מלאה

CONVOTHRM ידית דלתות תנור מלאה
לשיחת תנור קונווטרם חשמלי לתנור OEB10.1.10
OEB10.20 OEB12.20 OEB20.10 OEB20.20
OES.10.10 OES10.20 OES12.20 OES20.10 OES20.20
OGB10.20, OGB20.10 OGB20.20 OGS10.10 OGS10.20 OGS20.10 OGS20.20

Compare

תיאור

CONVOTHRM ידית דלתות תנור מלאה
לשיחת תנור קונווטרם חשמלי לתנור OEB10.1.10
OEB10.20 OEB12.20 OEB20.10 OEB20.20
OES.10.10 OES10.20 OES12.20 OES20.10 OES20.20
OGB10.20, OGB20.10 OGB20.20 OGS10.10 OGS10.20 OGS20.10 OGS20.20