מיקסר דינמי למעלה ידית חצי

ידית חצי עליונה
MX 2000, MDH 2000 / BM 2000, MASTER DSC, MX 2000 DSC, MF 2000 & MFAP
.2000
יכול להיות זהה או הוחלף
MIXER דינמי: 2004

Compare

תיאור

ידית חצי עליונה
MX 2000, MDH 2000 / BM 2000, MASTER DSC, MX 2000 DSC, MF 2000 & MFAP
.2000
יכול להיות זהה או הוחלף
MIXER דינמי: 2004