מיקסר דינמי ידית חצי נמוכה

חצי ידית נמוכה יותר
MX 2000, MDH 2000 / BM 2000, MASTER DSC, MX 2000 DSC, MF 2000 & MFAP
.2000
יכול להיות זהה או הוחלף
.מיקסר דינמי – 2005

Compare

תיאור

חצי ידית נמוכה יותר
MX 2000, MDH 2000 / BM 2000, MASTER DSC, MX 2000 DSC, MF 2000 & MFAP
.2000
יכול להיות זהה או הוחלף
.מיקסר דינמי – 2005