כלוב מערבל דינמי

.כלוב מנחם
PMF-PMDH 250, DYNATURBO GP 2000, MF 90/2000 & MFAP 90/2000, AP 90, FM 90-91-92, SMX 600 DSE, SMX 800E,
.SMX 800 DSC, DYNACUTTER, מערכת רב תכליתי להכנת מזון
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 9051

Compare

תיאור

.כלוב מנחם
PMF-PMDH 250, DYNATURBO GP 2000, MF 90/2000 & MFAP 90/2000, AP 90, FM 90-91-92, SMX 600 DSE, SMX 800E,
.SMX 800 DSC, DYNACUTTER, מערכת רב תכליתי להכנת מזון
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 9051