להב מתחלב דינמי

להב מתחלב
.MX 91, MX 2000, MX 2000 DSC, MF 90/2000 & MFAP 90/2000
יכול להיות זהה או הוחלף
.מיקסר דינמי- 7910

Compare

תיאור

להב מתחלב
.MX 91, MX 2000, MX 2000 DSC, MF 90/2000 & MFAP 90/2000
יכול להיות זהה או הוחלף
.מיקסר דינמי- 7910