להב רגיל עם ברגים

להב רגיל עם ברגים
יכול להיות זהה או הוחלף
DYNAMIX 160 – 190 / DYNASHAKE MIXER / BLENDER TOOL
DYNAMIX V2, DYNAMIX NOMAD
קוד דינמי- 0551

Compare

תיאור

להב רגיל עם ברגים
יכול להיות זהה או הוחלף
DYNAMIX 160 – 190 / DYNASHAKE MIXER / BLENDER TOOL
DYNAMIX V2, DYNAMIX NOMAD
קוד דינמי- 0551