מאוורר מיקסר דינמי

אוהד.
Mx 91, mx 2000, MDH 460 MIXER DETACHABLE, MDH 2000 / BM 2000 MOTOR BLOCK, FT 97 WHISK, MF 90 & MFAP 90 MIXERS, MF 2000 & MFAP 2000 MIXERS, PP 84 RICER, PP 97 RICER, PP 97 PLUS MOTOR BLOCK , MIXER MX 79,
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 7933

Compare

תיאור

אוהד.
Mx 91, mx 2000, MDH 460 MIXER DETACHABLE, MDH 2000 / BM 2000 MOTOR BLOCK, FT 97 WHISK, MF 90 & MFAP 90 MIXERS, MF 2000 & MFAP 2000 MIXERS, PP 84 RICER, PP 97 RICER, PP 97 PLUS MOTOR BLOCK , MIXER MX 79,
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 7933