מהדק ההידוק

מהדק ההידוק
יכול להיות זהה או הוחלף
047221 זנוסי
ELECTROLUX 047221
047221 ALPENINOX

Compare

תיאור

מהדק ההידוק
יכול להיות זהה או הוחלף
047221 זנוסי
ELECTROLUX 047221
047221 ALPENINOX