פיר וערבוב דינמי

פיר וסיבוב כדור
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד דינמי- 45120
. יכול להיות שווה או מחליף

Compare

תיאור

פיר וסיבוב כדור
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד דינמי- 45120
. יכול להיות שווה או מחליף