חותם דינמי מיקסר למים

. חותם מים עמיד למים
PMF-PMDH 250, MX 79, MX 85, MX 91, MX 2000, MASTER DSC, MX 2000 DSC, MF 90/2000 & MFAP 90/20000, SMX 500, SMX 502-600, SMX 600 E, SMX 600
.DSC, SMX 800 E, SMX 800 DSC, MMX 98
יכול להיות זהה או הוחלף
MIXER דינמי – 0607

Compare

תיאור

. חותם מים עמיד למים
PMF-PMDH 250, MX 79, MX 85, MX 91, MX 2000, MASTER DSC, MX 2000 DSC, MF 90/2000 & MFAP 90/20000, SMX 500, SMX 502-600, SMX 600 E, SMX 600
.DSC, SMX 800 E, SMX 800 DSC, MMX 98
יכול להיות זהה או הוחלף
MIXER דינמי – 0607