מנוע מיקסר דינמי ומונע פיר

מחבט כונן מונע ופיר
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד דינמי- 45123

Compare

תיאור

מחבט כונן מונע ופיר
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד דינמי- 45123