להב DYNAMIC MIXER SMX W / SCREW

. להב חותך עם בורג
SMX 450, SMX 800 DSC, SMX 800 E, SMX 600 DSC, SMX 600 E, SMX 502-600, SMX
.500
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 45161

Compare

תיאור

. להב חותך עם בורג
SMX 450, SMX 800 DSC, SMX 800 E, SMX 600 DSC, SMX 600 E, SMX 502-600, SMX
.500
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 45161