מכסה ELECTROLUX 7L TRK2

מכסה 7L TRK2
יכול להיות זהה או הוחלף
K45-K55-K70
חותך TRK2

Compare

תיאור

מכסה 7L TRK2
יכול להיות זהה או הוחלף
K45-K55-K70
חותך TRK2