מסגרת תנור גומי

מסגרת תנור גומי
יכול להיות החלפה שווה
זנוסי

Compare

תיאור

מסגרת תנור גומי
יכול להיות החלפה שווה
זנוסי