(מפעיל ליניארי (375/200 מ"מ)

מפעיל לינארי
(375/200 מ"מ)
230V 50Hz, דחיפה 8000N, 6mm / s
אורך נסוג 375 מ"מ, שבץ 200 מ"מ
שליטה ישירה באמצעות 230V

Compare

תיאור

מפעיל לינארי
(375/200 מ"מ)
230V 50Hz, דחיפה 8000N, 6mm / s
אורך נסוג 375 מ"מ, שבץ 200 מ"מ
שליטה ישירה באמצעות 230V