(מפעיל ליניארי (315/100 מ"מ)

מפעיל לינארי
(315/100 מ"מ)
230V 50Hz, דחיפה 8000N, 6mm / s
אורך נסוג 315 מ"מ, שבץ 100 מ"מ
שליטה ישירה באמצעות 230V

Compare

תיאור

מפעיל לינארי
(315/100 מ"מ)
230V 50Hz, דחיפה 8000N, 6mm / s
אורך נסוג 315 מ"מ, שבץ 100 מ"מ
שליטה ישירה באמצעות 230V