מיקסר דינמי נמוך יותר

.הרכבה נושאת נמוכה יותר
.SMX 800 DSC, SMX 800 E, SMX 600 DSC, SMX 600 E, SMX 502, SMX 500, SMX 450
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 45130

Compare

תיאור

.הרכבה נושאת נמוכה יותר
.SMX 800 DSC, SMX 800 E, SMX 600 DSC, SMX 600 E, SMX 502, SMX 500, SMX 450
יכול להיות זהה או הוחלף
קוד דינמי- 45130