מתג בטיחות מיקסר דינמי

מתג בטיחות
FOR-, MDH 460 ניתנת להסרה, MX 91, FT 97 WHISK, MF 90 & MFAP 90, PP 97
RICER, PP 97 PLUS MOTOR BLOCK
יכול להיות זהה או הוחלף
DYNAMIC- 9005

Compare

תיאור

מתג בטיחות
FOR-, MDH 460 ניתנת להסרה, MX 91, FT 97 WHISK, MF 90 & MFAP 90, PP 97
RICER, PP 97 PLUS MOTOR BLOCK
יכול להיות זהה או הוחלף
DYNAMIC- 9005