הקבל המתנע 220MF 150V אלקטרולוקס

הקבל המתנע 220MF 150V אלקטרולוקס
יכול להיות זהה או הוחלף
ELECTROLUX DITO
מערבל חותך K35

Compare

תיאור

הקבל המתנע 220MF 150V אלקטרולוקס
יכול להיות זהה או הוחלף
ELECTROLUX DITO
מערבל חותך K35