תקע הגנה של סירמן ל- VORTEX

תקע הגנה עבור
VORTEX 43 לספירה
VORTEX 55 לסה"נ
VORTEX 75 לסה"נ
CICLONE 15 לספירה
CICLONE 23 לספירה
CICLONE 30 לספירה
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד SIRMAN- ib4004040

Compare

תיאור

תקע הגנה עבור
VORTEX 43 לספירה
VORTEX 55 לסה"נ
VORTEX 75 לסה"נ
CICLONE 15 לספירה
CICLONE 23 לספירה
CICLONE 30 לספירה
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד SIRMAN- ib4004040