מסגרת כפתור ימני של סירמן ל- VORTEX

מסגרת הכפתור הימנית עבור
VORTEX 43 לספירה
VORTEX 55 לסה"נ
VORTEX 75 לסה"נ
VORTEX 43 VT CE
VORTEX 55 VT CE
VORTEX 75 VT CE
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד SIRMAN- ib4004010

Compare

תיאור

מסגרת הכפתור הימנית עבור
VORTEX 43 לספירה
VORTEX 55 לסה"נ
VORTEX 75 לסה"נ
VORTEX 43 VT CE
VORTEX 55 VT CE
VORTEX 75 VT CE
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד SIRMAN- ib4004010