מסגרת הכפתור השמאלית של סירמן ל- VORTEX

מסגרת כפתור שמאל
VORTEX 43 לספירה
VORTEX 55 לסה"נ
VORTEX 75 לסה"נ
VORTEX 43 VT CE
VORTEX 55 VT CE
VORTEX 75 VT CE
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד SIRMAN- ib4004011.

Compare

תיאור

מסגרת כפתור שמאל
VORTEX 43 לספירה
VORTEX 55 לסה"נ
VORTEX 75 לסה"נ
VORTEX 43 VT CE
VORTEX 55 VT CE
VORTEX 75 VT CE
. יכול להיות שווה או מחליף
קוד SIRMAN- ib4004011.