צלחת כיריים סלבדור למגרד בשר חור 12-4.5 מ”מ

צלחת סלבדור נירוסטת סטל בשר כיריים
12 גדלי הבשר גרידר
4.5 מ”מ חור

Compare

Description

צלחת סלבדור נירוסטת סטל בשר כיריים
12 גדלי הבשר גרידר
4.5 מ”מ חור