התאמת צינורות; למבער פיילוט

למעלה בישול גז N700

Compare

תיאור

למעלה בישול גז N700