צנצנת בלנדר

VITA MIX מחליף בלנדר
השלם עם מכסה לבלנדר VITA MIX
מחליף את VITA MIX 756

Compare

תיאור

VITA MIX מחליף בלנדר
השלם עם מכסה לבלנדר VITA MIX
מחליף את VITA MIX 756