קַבָּל

קַבָּל
MX 91 MIXER, MX 91 ML MIXER, MF 90 & MFAP 90 MIXERS, FT 97 WHISK, PP 84 RICER
יכול להיות החלפה שווה
MIXER DYNAMIC- 0972

Compare

תיאור

קַבָּל
MX 91 MIXER, MX 91 ML MIXER, MF 90 & MFAP 90 MIXERS, FT 97 WHISK, PP 84 RICER
יכול להיות החלפה שווה
MIXER DYNAMIC- 0972