קַבָּל

PMX 8958 MIXER, MX 91 MIXER, MX 91 MIXER, MF 90 & MFAP 90 MIXERS, FT 97 WHISK, PP 84 RICER
יכול להיות החלפה שווה
מערבל דינמי- 0972.1

Compare

תיאור

PMX 8958 MIXER, MX 91 MIXER, MX 91 MIXER, MF 90 & MFAP 90 MIXERS, FT 97 WHISK, PP 84 RICER
יכול להיות החלפה שווה
מערבל דינמי- 0972.1