שסתום גז קומבינציה של רוברטשאוו נאט

שסתום גז מדמם רוברטשאו
שסתום גז קומבינציה
יכול להיות זהה או הוחלף
רוברטשאו -700-804

Compare

תיאור

שסתום גז מדמם רוברטשאו
שסתום גז קומבינציה
יכול להיות זהה או הוחלף
רוברטשאו -700-804