חותם דלת תנור קומבי

.COMBI תנור חותם לדלתות תנור
יכול להיות זהה או הוחלף
לבנטי

Compare

תיאור

.COMBI תנור חותם לדלתות תנור
יכול להיות זהה או הוחלף
לבנטי