שלוש שסתומי גז מיקום

3 שסתום גז מיקום
יכול להיות זהה או הוחלף
BAKERS PRIDE-R3128A

Compare

תיאור

3 שסתום גז מיקום
יכול להיות זהה או הוחלף
BAKERS PRIDE-R3128A