תֶקַע

תֶקַע
למיקסר ידיים
מערבל mx 91 xl. MF 90 & MFAP 90 MIXERS, FT 97 WHISK, PP 84 RICER, PP 97 RICER, PP 97 PLUS MOTOR BLOCK
יכול להיות זהה או הוחלף
9009 MIXER דינמי

Compare

תיאור

תֶקַע
למיקסר ידיים
מערבל mx 91 xl. MF 90 & MFAP 90 MIXERS, FT 97 WHISK, PP 84 RICER, PP 97 RICER, PP 97 PLUS MOTOR BLOCK
יכול להיות זהה או הוחלף
9009 MIXER דינמי