תוף למדיצת כביסה

תוף למדיצת כביסה
יכול להיות זהה או הוחלף
ANGELO PO 3052320
דיאהר 10650
KROMO 10650
SAGI 3052320

Compare

תיאור

תוף למדיצת כביסה
יכול להיות זהה או הוחלף
ANGELO PO 3052320
דיאהר 10650
KROMO 10650
SAGI 3052320