ציר תנור שמאלה ימינה

ציר תנור שמאלה ימינה
יכול להיות זהה או הוחלף
גריל CER002
CER002 + POR025 אשפה
אשפה CER232
גריל CER44
מכשיר CER232

Compare

תיאור

ציר תנור שמאלה ימינה
יכול להיות זהה או הוחלף
גריל CER002
CER002 + POR025 אשפה
אשפה CER232
גריל CER44
מכשיר CER232