45132 מוטורים עליונים מעטפת מעטפת דינמית

מעטפת מנוע עליונה
למכונה
PP 97 פלוס מנוע בלוק
SMX 502-600 MIXER
SMX 600E MIXER
SMX 600 DSC MIXER
SMX 700 E
SMX 800 E
SMX 800 DSC MIXER
יכול להיות זהה או הוחלף
45132 מערבל דינמי

Compare

תיאור

מעטפת מנוע עליונה
למכונה
PP 97 פלוס מנוע בלוק
SMX 502-600 MIXER
SMX 600E MIXER
SMX 600 DSC MIXER
SMX 700 E
SMX 800 E
SMX 800 DSC MIXER
יכול להיות זהה או הוחלף
45132 מערבל דינמי