תקע זרוע dihr / kromo

תקע זרוע
יכול להיות זהה או הוחלף
DW 80304 KROMO
DW80304 DIHR

Compare

תיאור

תקע זרוע
יכול להיות זהה או הוחלף
DW 80304 KROMO
DW80304 DIHR