צינור אלקטרולקס ל- BM 40CPL

מערבל צינורות ELECTROLUX
MIXER 40 CPL. B3000
יכול להיות זהה או הוחלף
ELECTROLUX CODE-0D5256

Compare

תיאור

מערבל צינורות ELECTROLUX
MIXER 40 CPL. B3000
יכול להיות זהה או הוחלף
ELECTROLUX CODE-0D5256