ידית טיול גביע HFS טומלינסון

HFS טומלינסון
ידית גביע טריפ מאפשרת חלוקת יד אחת.
ידית אדומה
יכול להיות החלפה שווה
1913427 -טומליסון

Compare

תיאור

HFS טומלינסון
ידית גביע טריפ מאפשרת חלוקת יד אחת.
ידית אדומה
יכול להיות החלפה שווה
1913427 -טומליסון