HFSL – בז 'טומלינסון פוליפרופילן

HFSL – בז 'טומלינסון
ברז פוליפרופילן משמש על מתקן
"3/4 חיבור
יכול להיות החלפה שווה
1018852 -טומליסון

Compare

תיאור

HFSL – בז 'טומלינסון
ברז פוליפרופילן משמש על מתקן
"3/4 חיבור
יכול להיות החלפה שווה
1018852 -טומליסון