HPSBI טומלינסון בלאק

HPSBI טומלינסון
גוף פוליפרופילן שחור
"3/4 חיבור
יכול להיות החלפה שווה
1000382 -טומליסון

Compare

תיאור

HPSBI טומלינסון
גוף פוליפרופילן שחור
"3/4 חיבור
יכול להיות החלפה שווה
1000382 -טומליסון