SAMMIC דיסק FC2 דיסק חיתוך 2 מ"מ 5/65 "

חיתוך דיסקים להשגת 1 עד 25 מ"מ
פרוסות פטטות, גזר, סלק, CABBAGE.ETC
VILD עבור SAMMIC CA-301/300/401/400/601
מכונות הכנה ירקות CK-301/302/401/402
. ואמצעי קומבי
דיאמטר דיסק: 205 מ"מ
מד חיתוך: 2 מ"מ

Compare

תיאור

חיתוך דיסקים להשגת 1 עד 25 מ"מ
פרוסות פטטות, גזר, סלק, CABBAGE.ETC
VILD עבור SAMMIC CA-301/300/401/400/601
מכונות הכנה ירקות CK-301/302/401/402
. ואמצעי קומבי
דיאמטר דיסק: 205 מ"מ
מד חיתוך: 2 מ"מ