SAMMIC FMC צלחות רשתות 10 מ"מ

. "8 / רשתות צלחת FMC של SAMMIC 10 MM 3
קוביות רשת FM לשימוש עם דיסקיות FC
תפוחי אדמה לקמח ירקות OMELETTS ND פירות
העובי תלוי בשילוב דיסקים ורשתות

Compare

תיאור

. "8 / רשתות צלחת FMC של SAMMIC 10 MM 3
קוביות רשת FM לשימוש עם דיסקיות FC
תפוחי אדמה לקמח ירקות OMELETTS ND פירות
העובי תלוי בשילוב דיסקים ורשתות