SAMMIC FMC רשתות קוביות 8MM 5/16 "

". SAMMIC FMC DICING GRIDS 8MM 5/16
קוביות רשת FM לשימוש עם דיסקיות חיתוך FC לפריסת תפוחי אדמה
עבור פירות ים OMELETTS וירקות
העובי תלוי בשילוב דיסקים ורשתות

Compare

תיאור

". SAMMIC FMC DICING GRIDS 8MM 5/16
קוביות רשת FM לשימוש עם דיסקיות חיתוך FC לפריסת תפוחי אדמה
עבור פירות ים OMELETTS וירקות
העובי תלוי בשילוב דיסקים ורשתות